Prestări servicii Municipale Moreni

Despre noi

Societatea Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. a fost înființată în anul 2012 prin hotărârea Consiliului Local și și-a început defășurarea efectivă a activității în anul 2016, când a preluat personalul Serviciului Dezvoltare din cadrul Primăriei mun. Moreni.

Societatea este subordonată Consiliului Local Moreni, care este și asociat unic al acesteia și își desfășoară activitatea în baza O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și completată, și în baza Legii societăților comerciale nr. 31/1990 republicată.

Echipa de conducere a societății Prestări Servicii Municipale Moreni S.R.L. este preocupată permanent de creșterea nivelului profesional al personalului de execuție, a calității activităților desfășurate și de extinderea portofoliului de comenzi către terți.

Printre principalele activități pe care societatea le desfășoară se numără: curățenie stradală, toaletare arbori, cosire pe întreaga suprafață a municipiului, plantare flori din sursă proprie, dar și prin diverse achiziții, întreținere spații verzi, execuții diverse reparații și reamenajări, reparații artere rutiere, asigurarea funcționalității rețelei de iluminat public stradal, activități curente și accidentale executate ca urmare a solicitărilor cetățenilor și a comenzilor UAT Moreni etc.

Printre serviciile pe care societatea le prestează se numără:

Plantarea, îngrijirea și întreținerea de:

  • parcuri și grădini pentru:
  • facilități de locuit particulare și publice
  • clădiri publice și semi-publice
  • terenuri municipale (parcuri, zone verzi, cimitire etc.)
  • spațiile verzi de pe autostrazi (șosele, linii de tren și tramvai, căi navigabile, porturi)
  • clădiri industriale și comerciale.

Spații verzi pentru:

  • clădiri (grădini pe terase, verdeață pe fațade, grădini interioare)
  • terenuri de sport, terenuri de joacă, pajiști pentru băi de soare și alte parcuri recreative
  • ape stătătoare și curgătoare (bazine, zone inundabile, eleștee, bazine de înot, șanțuri, cursuri de apă, sisteme de canalizare)
  • plante pentru protecția împotriva zgomotului, vântului, eroziunii, vizibilității și a luminii orbitoare.

    Consultanță specializată.

    Suport pe perioada execuției.

    Principii ale peisagisticii respectate îndeaproape.

    Posibilitatea de realizare lucrări de mare anvergură.

    Posibilitatea realizarii în diverse stiluri.

    Organizare eficientă și orientată spre funcțiuni a spațiului verde.

    Vei avea lucrari realizate de personal profesionist.

   Lucrări trainice, executate corect realizate pe principiul  dezvoltării durabile.

   Management riguros al tuturor lucrărilor executate.

   Evaluarea măsurătorilor, metodelor şi controlul materialelor.

Toate serviciile de amenajare și întreținere a grădinilor, parcurilor și spațiilor verzi, materiale și servicii pentru grădină sunt executate de persoane calificate și cu experiență în acest domeniu și cu respectarea principiilor din peisagistică:

Proporția permite armonizarea diferitelor dimensiuni ale obiectelor în cadrul peisajului, în special între plante și spațiul construit.

Ordinea ne dă posibilitatea de a crea un frumos echilibru folosind forme simetrice sau, din contră, de a oferi o ambiență informală cu ajutorul unor forme asimetrice.

Unitatea este o noțiune importantă și se obține urmând o linie directoare stabilită de un stil particular sau o temă bine definită.

Repetiția, permite recunoașterea unor elemente familiare care se repetă în spațiul respectiv. Scenele se derulează în mod armonios, fără a da naștere unor contraste frapante pentru ochiul privitorului.

 

 

ADĂPOST PENTRU CÂINII FĂRĂ STĂPÂN MUNICIPIUL MORENI

Adăpostul public al Municipiului Moreni se află la adresa: str. Industriei, pct. “RADP” T87, P3783/1, 3783/2 , județul Dâmbovița

PROGRAM ADĂPOST:
Luni – Joi: 8 – 16, vizitare: 15 – 16

Vineri : 8 – 14 (8-10 – întreținere; 13-14 – vizitare);

Sâmbătă – Duminică : (8-10 , 14-16 – întreținere)

 

PENTRU SESIZĂRI, RECLAMAȚII, SOLICITĂRI

NUMERE DE TELEFON:0245 667 265

PROGRAM ADOPȚII SAU ADOPȚII LA DISTANȚĂ, REVENDICĂRI:
Luni – Vineri : 8 – 16;

ADRESA: Moreni, str. Industriei, pct. “RADP” T87, P3783/1, 3783/2 , județul Dâmbovița

NUMERE DE TELEFON:0245 667 265

Album Foto: