Hotărâre privind actualizarea organigramei societății