Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023

Attachments