Hotarare privind aprobarea Planului de actiune si lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de munca care urmeaza a fi prestate de beneficiarii Legii nr. 416/2001 modificata si completata, pentru anul 2020