Hotarare privind aprobarea situatiilor financiare la data de 30.06.2021