Hotărâre privind aprobarea unor măsuri administrative în vederea aducerii la îndeplinire a dispozițiilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare

Attachments