Hotărâre privind închiderea exercițiului bugetar și aprobarea situațiilor financiare pentru anul 2018