Hotarare privind modificarea si completarea actului constitutiv