Hotarare privind prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciilor comunitare de administrare a domeniului public si privat al municipiului Moreni, incheiat cu PSM

Attachments